TABA-AmCham

Hakkında

1987 yılında merhum Cumhurbaşkanımız Sn. Turgut ÖZAL’ın vizyonu ile Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Dernek statüsü ile kurulan TABA-AmCham (Türk Amerikan İş Adamları Derneği) uzun yıllar boyunca Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin yatırımlarının karşılıklı olarak gelişmesini sağlamış, aynı zamanda Türkiye sınırları haricinde 1990 yılından itibaren SSCB’nin dağılma döneminde Türkiye ile komşu ülkelerin yanı sıra Türki Cumhuriyetlerde de ABD’li yatırımcıların pazara girişine öncülük etmiş 1991 yılında da AmCham vasfını alarak köklü tarihi boyunca ticaretin ve yatırımların gelişimine katkıda bulunduğu gibi Select USA Summit kapsamında birçok Türk yatırımcının ABD’ye girişine olanak sağlamıştır.

Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA–AmCham) Türk ve Amerikan iş çevrelerine; ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda görüş bildirmek, uygulamada yardımcı olmak, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla 1987 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş “KAMU YARARINA HİZMET’’ veren bir sivil toplum örgütüdür. Aynı zamanda Amerikan Ticaret Odası’nın Türkiye Temsilcisi olan Kurumumuz 37 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Amerikan firmaları ve Amerika ile iş ilişkisinde olan Türk firmalarına hizmet vermektedir. İkili ilişkilerin güçlendirilmesini ve tüm bunların yanında Türkiye ve ABD arasındaki tarihsel dostluğun değişen dünya şartlarında daha da güçlenmesini, her iki ülkenin ekonomik, siyasi ve kültürel yararına olacak şekilde geliştirilmesi adına çaba harcamaktadır.

Amerikan Ticaret Odası Türkiye Temsilciliği olarak faaliyet gösteren TABA-AmCham, Türk-Amerikan ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, Türkiye´ye Amerikan yatırımının çekilmesi ve artırılması, Amerika’ya yatırım yapmak isteyen ve/veya Amerika ile dış ticaret yapmayı arzu eden üyelerine, merkezi Washington DC’ de olan 3.000.000’u aşkın üyesi bulunan Amerikan Ticaret Odaları Birlikleri (US Chamber of Commerce) ile işbirliği yaparak Türkiye ile ortak projeler geliştirilmesi, Türkiye ve Amerika´da kurulu diğer sivil toplum kuruluşları ve kamu otoriteleriyle ortak çalışmalar yapılması, sorunların teşhisi, çözüm önerileri üretilmesi misyonlarını üstlenmiştir. Ayrıca başta derneğe üye şirketler olmak üzere, üye firmaların kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi, rekabet güçlerinin artırılması yönünde rehberlik yapılması konularında da çalışmalar yürütmektedir.

Derneğin, bu çalışmaları yürütmek üzere; Sektörel bazlı komiteleri bulunmaktadır.7

Misyonumuz

Türk ve Amerikan iş çevrelerine ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda görüş bildirmek ve uygulamada yardımcı olmak.

Türk ve Amerikan iş çevrelerinde amaca uygun konularda haberleşmeyi sağlamak.

Amerikan ve Türk şirketleri arasındaki iş birliğini geliştirmek, bu amaçla başta KOBİ´ler olmak üzere Türk şirketlerinin kurumsal alt yapılarını güçlendirmek, rekabet güçlerini arttırmalarını temin etmek, finans ve sermaye piyasalarına girişlerini kolaylaştırmak doğrultusunda rehberlik yapmak.

İki tarafın da beklentilerine uygun yatırım projeleri için araştırmalar yapmak ve diyalog ortamı yaratmak.

Nitelikli sanayi bölgesi ve serbest ticaret anlaşması konusunda çalışma ve temasların derinleştirilerek Türkiye´de üretilecek katma değeri olan gerçekçi alternatifleri oluşturmak,

ABD-Türkiye arasındaki ikili vergi anlaşması ile yatırım ve ticaret anlaşmalarının irdelenmesi ve kamu otoriteleriyle ilişki kurularak uygulama sorunlarını saptamak ve çözümlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

Washington DC’deki Amerikan Ticaret Odaları Birliği ve Avrupa Ticaret Odaları Birliği (Europe AmCham) ile sürekli temas ve uyum içinde özellikle Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika AmCham ofisleri ile ortak projeleri ve aktiviteleri geliştirmek,

Üyeleri arasında sosyal ve ticari şuuru geliştirerek işbirliğini sağlamak ve böylece daha ileri bir toplum düzeyine ulaşmak için çalışmak.

Tarihçemiz

05 Şubat 1987

Kuruluş

Türk Amerikan İş Adamları Derneği Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu.

07 Ağustos 1997

“Kamu Yararına Çalışan Dernekler" Statüsü

Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernekler" Statüsünü kazandı.

07 Ekim 2021

Mevcut Yönetim Kadrosu Seçimi

Mevcut Yönetim Kurulu'nun seçimi geniş katılım ile gerçekleşti.

Bakanlık Kurulu Kararı

Mecidiyeköy yolu cad. Kuştepe Mah. No:12 Trump Towers Residence Kat:4 D:403  Şişli-İSTANBUL

Mesai Saatleri:

Hafta içi – 9:00 – 18:00

AmCham

© 1987 - 2024 American Chamber of Commerce – Türkiye. All Rights Reserved.