TABA-AmCham

QIZ Anlaşması

“THE QUALIFYING INDUSTRIAL ZONING AGREEMENT“
ABD STA SÜRECİNDE QIZ

NİTELİKLİ SERBEST BÖLGE ANTLAŞMASI
Amerika ticaret bakanı Sayın Wilbur Ross‘un Türkiye ziyaretinde de dile getirdiği üzere Türkiye ile serbest ticaret antlaşması imzalama olasılığının ilk adımı olarak biz QIZ nitelikli serbest bölge antlaşması üzerinde ilk adımın atılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda bulunduğumuz coğrafya da Mısır ve Ürdün’ün QIZ nitelikli serbest bölge antlaşması İsrail ve ABD arasında mevcut bulunmaktadır.
Ürdün QIZ nitelikli serbest böle antlaşmasını çok kısa sürede serbest ticaret antlaşmasına çevirdi. Bu anlamda QIZ’nin içerik itibari ile üçlü bir antlaşma olması gerekiyor. Mutlak suretle İsrail den mal alımı %7 ile %10 aralığında hammadde temini ve bunun belirli bir kontrol altında tutulan serbest bölgede yapılması noktasında QIZ’leri Mısır ve Ürdün uygulamaktadır.

QIZ ANTLAŞMASININ KATACAĞI DEĞERLER

 • Türkiyenin ABD’ye ihracatının QIZ kapsamında 2 yıl içerisinde 20 milyar dolara çıkması
 • 5-6 yıl içerisinde kademeli olarak 50 milyar dolara çıkması
 • 500 bin yeni istihdam
 • ABD STA aday ülke konuma gelmemiz
 • Ticaret savaşlarını fırsata çevirerek başta ÇİN olmak üzere yabancı yatırımcılar açısından yeniden cazibe merkezi haline dönüşmemiz.
 • Bizim QIZ teklifimiz
 • Bir TÜRK – QIZ şirketi kurulması
 • %7 ile %10 arası sanayicilerimiz hammaddesini dünyanın farklı ülkelerinden alsa bile İsrail üzerinden faturalandırılmasının yapılması ve bu yolla İsrail ile bir ticari arka kapı diplomasisi başlatılması
 • Bunun yanı sıra ülkemizde artan göçmen misafirlerimizi de bu kapsama dahil ederekten %5 göçmen işçi çalıştırma %95 Türk işçi çalıştırma koşulu %7 ile %10 arası hammaddesini İsrail üzerinden alma koşuluyla QIZ nitelikli serbest bölgenin sadece belirli bir mücavir bölgede değil Türkiye sathında ki özellikle Suriyeli göçmenleri yoğun misafir eden illerimizin OSB’lerinde tüm sanayicileri kapsayacak şekilde bir antlaşmaya çevirme ve bunun alt kırılımlarını yapma noktasında aksiyon planı geliştirmeyi düşünüyoruz.
 • Bu anlamda 2 kriterli %7 -%10 hammaddenin temini %5 – 10 göçmen işçi çalıştırma kriterleri aynı zamanda uluslararası yankı uyandıracak bir insani projeye de dönüşebilir.

ABD ile olan karşılıklı dış ticaret hacmimiz şuan 24 milyar dolar seviyesinde olup, 100 milyar dolar dış ticareti hedeflemekteyiz. Ülkemizin payına düşen 50 milyar dolarlık ihracat hedefimizi tutturabilmemizde çok önemli bir rol model üstlenecektir. Türkiye de kurulacak olan TÜRK – QIZ şirketi bu 2 koşulun yerinde olup olmadığını, gerçekleşip gerçekleşmediğini regüle ederek Türkiye’nin herhangi bir noktasındaki sanayicileri ihracat bazlı sertifikalandırmak suretiyle QIZ antlaşma kapsamına aldırabilmesi için ek maddeler koydurmamız gerekir. Karşılıklı güveni sağlamak üzere bu QIZ şirketine talep halinde İsrailli ve Amerikalı denetçiler de istihdam edilebilir. QIZ sertifikalandırılmasını Türk sanayicilerimize yönelik tüm vatan sathına yaydığımızda sanayicilerimizi ilave ek tesis yatırımına, bina yatırımına zorlamadan mevcut üretim potansiyelleriyle Amerika pazarına açılmalarının önünü açabiliriz. Yıllık sertifikalandırma ve değerlendirme olarak TÜRK – QIZ şirketi sertifikalandıracağı şirketlere belirli bir giriş ücretinin yanı sıra sanayicilerimizi zorlamayacak bir rakam belirlenebilir.


Örneğin,

 • QIZ Sertifikalandırma = 10.000 USD civarında
 • Yıllık 2 defa denetim;
 • Denetim Yıllık = 2000 USD ile 4000 USD arasında olabilir.
 • Aynı zaman da yarattığı etki ile QIZ kapsamında firmalarımızın Amerika’ya yaptığı ihracatlar da cirodan %0.05 ile %1 arasında pay alabilir. Amerika Birleşik Devletlerinde şuan da gümrük duvarlarının yükseltildiğini düşündüğümüzde ortalama gümrük vergilerinin de %3,5 ile %14 arasında değiştiğini gözlemlemekteyiz. Bu anlamda bu tarz bir maliyet ve oluşum hem bir ticari arka kapı diplomasinin önünü açabileceği gibi kalıcı bir kurum haline de dönüşecektir.
 • Türk – QIZ şirketi bu kapsamda yıllık 75 ila 100 milyon dolar civarında bir ciro elde edebilir.
 • Bu gelir ile her yıl 1 veya bırkaç OSB’de konumlu şirketlerin sektörleri bazında meslek liseleri ve meslek yüksek okulları açılabılır.
 • ABD finans imkanları kullanılarak ABD’de satılık bulunan ABD markaları satın alma girişimleri başlatılabilir.
 • QIZ niteliği kazandırılan TÜRK OSB’leri ile sektör kümeleri oluşturularak ABD’de eyaletler bazında US-SELECT kapsamında ABD finans imkanları kullanılarak finisaj, paketleme, dağıtım ve satış ağlarını kapsayacak üretim ve lojistik merkezleri oluşturulabilir.


Örneğin;

 • Mobilya sektörü küme çalışması
 • Demir çelik sektörü küme çalışması
 • Deri ve Tekstil Konfeksiyon sektörü küme çalışması
 • Kuyumculuk sektörü küme çalışması
 • İşlenmiş gıda sektörü küme çalışması
 • Kozmetik sektörü küme çalışması
 • Yazılım ve oyun başta olmak üzere hizmet sektörü küme çalışması
 • Sağlık başta olmak üzere Turizm-Sağlık sektörü küme çalışması
 • Emlak – İnşaat ve dekorasyon sektör küme çalışması

Mecidiyeköy yolu cad. Kuştepe Mah. No:12 Trump Towers Residence Kat:4 D:403  Şişli-İSTANBUL

Mesai Saatleri:

Hafta içi – 9:00 – 18:00

AmCham

© 1987 - 2024 American Chamber of Commerce – Türkiye. All Rights Reserved.