Dünyaya Açılan Kapınız

VİZYON

İlkeli ve değer esaslı bir yönetim anlayışıyla, güvenilir ve saygın bir fikir lideri olarak Amerikan iş dünyası, uluslararası yatırımcılar ve yerel karar alıcılar ile iş birliği içinde, Türkiye’deki iş ortamının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

HEDEFLER VE ÖNCELİKLER
  • Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaretin, yatırımın ve ilişkilerin geliştirilmesi
  • Türkiye’deki Amerikan iş dünyasını ve yatırımcılarını temsil etmek
  • Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sunma ve daha çok yabancı yatırımların gelmesi amacıyla stratejiler oluşturma
  • Türkiye’de yatırımı bulunan Amerikalı firmaların sorunlarının çözümü ve Ülkemizdeki yatırımlarını arttırmaları yönünde çalışmalar yapmak