Dünyaya Açılan Kapınız

TABA AmCham Üyelik Koşulları

TABA AmCham üyeliği Bireysel ve Kurumsal olmak üzere iki şekilde yapılandırılmıştır.

BİREYSEL ÜYELİK:

Türkiye'de faaliyet gösteren ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş firmalar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda tanımlanan serbest meslek mensupları, Türkiye’de mukim ve faal, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce verilen faaliyet belgesine sahip yabancı şirketlerin irtibat ofisleri ile Türkiye’de kayıtlı tüzel kişilik, ortaklık, vakıf veya tüzel kişiliğin temsilcileri TABA AmCham'e üye olabilirler.KURUMSAL ÜYELİK :

Derneğe üye olacakların fiil ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş olmaları gereklidir. TC vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir.TABA AmCham'e Nasıl Üye Olunur?1. TABA AmCham Üyelik Formu'nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması, TABA Üyeliği, Firmanın veya Kişinin en az bir komiteye Üye olması ile gerçekleşmektedir

2. Doldurulan Üyelik Formunun TABA AmCham'e ulaştırılması, Üyelik Formunun ilk sayfasında yer alan "Firma Kaşesi" ve "Yetkili İmza"sı ile asıl kopyanın ve temsilcinin fotoğrafının TABA AmCham'e iletilmesi gerekmektedir. Üyenin veya Temsilcilerin vesikalık fotoğraflarının ayrıca e-posta ile gönderilmesi ve çözünürlüklerinin en az 300 dpi olması rica olunur.

3. Eklenecek Belgelerin TABA AmCham'e ulaştırılması, Doldurulan forma, üye olmak isteyen firmanın kuruluş esas mukavelesinin yazılı olduğu Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirküleri noter tasdikli örnekleri eklenir.

4. Eksiksiz olarak iletilen belgelerin TABA AmCham İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü ve Üye İlişkileri Bölümü tarafından incelenmesi, Daha önce TABA AmCham üyesi olup üyelik ücretlerini ödemedikleri için TABA AmCham üyeliğinden çıkmış firmalar ancak eski borçlarını da öderlerse tekrar üyeliğe kabul edilebilirler..

5. TABA AmCham Muhasebe bölümü tarafından incelenen firma bilgilerinin, onaylanmak üzere TABA AMCham Yönetim Kurulu gündemine alınması, TABA AmCham Yönetim Kurulu olağan olarak her ayın 2. haftası toplanmaktadır. Aday Üye'lerin asil üye olarak atanması, Yönetim Kurulu'nun onayı ile gerçekleşmektedir.

6. TABA AmCham Yönetim Kurulu'nda görüşülen ve üyeliğe kabul edilen firmaya üye kabul bilgisinin TABA AmCham tarafından iletilmesi, TABA AmCham Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilen Tüzel veya Gerçek Kişilere "Üye kabul yazısı" gönderilir.

7. Yıllık olarak ödenmesi gereken TABA AmCham üyelik ücretlerinin belirtilen banka hesaplarına ödenmesi, TABA AmCham’e üye olabilmek için Tüzel veya gerçek kişilerin öncelikle Giriş bedelini ödemeleri zorunludur. TABA AmCham yıllık üyelik aidatının kurum hesabına yatırılması gerekmektedir. Giriş ve Yıllık Aidat ödemesi ile üyelik işlemi tamamlanır.

8. Üyeliğe kabul olunan firma, üyelikten ayrılmak istediğini yazılı olarak TABA AmCham'e iletmediği taktirde , üyeliği her mali yıl başında otomatik olarak yenilenir. Önemli Not: Doldurulan Form’ da yer alan firma bilgilerinde (temsilci, adres, telefon, faks, faaliyet alanı, v.b) bir değişiklik olması durumunda bu değişikliklerin firma tarafından TABA AmCham'e 15 gün içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde TABA AmCham data-bankındaki bilgiler geçerli sayılacak ve TABA AMCham bu konuda sorumlu tutulamayacaktır.