Dünyaya Açılan Kapınız

TÜZÜK

 • Madde1

  DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 • Madde2

  DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI

 • Madde3

  DERNEK ÜYELİĞİ

 • Madde4

  ÜYELERİN HAKLARI VE GÖREVLERİ

 • Madde5

  ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

 • Madde6

  DERNEĞİN HAKLARI

 • Madde7

  DERNEĞİN ORGANLARI

 • Madde8

  GENEL KURUL

 • Madde9

  GENEL KURULUN TOPLANTISI VE YETER SAYISI

 • Madde10

  TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

 • Madde11

  GENEL KURUL TOPLANTISINDA OY KULLANMA
  VE KARAR ALMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 • Madde12

  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Madde13

  MERKEZ DERNEK YÖNETİM KURULU

 • Madde14

  DENETLEME KURULU

 • Madde15

  KOMİTELER

 • Madde16

  DERNEK GELİR VE GİDERLERİ

 • Madde17

  DEFTER VE KAYITLAR

 • Madde18

  DERNEĞİN BORÇLANMASI

 • Madde19

  ŞUBELERİN KURULMASI,ORGANLARI,YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • Madde20

  TEMSİLCİLİK AÇMA

 • Madde21

  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 • Madde22

  FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

 • Madde23

  ETİK İLKELERİ

 • Madde24

  HÜKÜM EKSİKLİĞİ