Haberler sayfasına dön

Son Haberler

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DUYURUSU-DİJİTAL HİZMET VERGİLERİ

23 Kasım 2021 Salı

EKİM 2021 TARİHİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA TÜM G20 VE OECD ÜLKELERİ DAHİL 136 ÜLKE TARAFINDAN VARILAN MUTABAKAT SONRASINDA, YENİ VERGİLEME KURALLARI İLE MEVCUT DİJİTAL HİZMET VERGİLERİNE İLİŞKİN GEÇİŞ SÜRECİNİN NASIL BELİRLENECEĞİ KONUSUNDA TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN ORTAK BEYANINA İLİŞKİN DUYURU
22 Kasım 2021
MEVCUT TEK TARAFLI ÖNLEMLERLE İLGİLİ OLARAK 1. SÜTUN’UN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ ÖNCESİ ARA DÖNEMDEKİ GEÇİŞ YAKLAŞIMINA DAİR UZLAŞMA HAKKINDA TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN ORTAK BEYANI
  1. 8 Ekim 2021 tarihinde Türkiye ve ABD, OECD / G20 Kapsayıcı Çerçevesi üyesi olan diğer 134 ülke (Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık dahil) ile birlikte, Ekonominin Dijitalleşmesinden Kaynaklanan Vergi Sorunlarının Giderilmesine Yönelik İki Sütunlu Çözüm Beyanı üzerindeki siyasi uzlaşıya katılmıştır.
  1. 21 Ekim 2021’de ABD, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık, 1. Sütun’u uygularken mevcut Tek Taraflı Önlemlere ilişkin geçiş yaklaşımını (“Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması”) benimseme konusunda siyasi bir uzlaşıya varmıştır. Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması, bahsi geçen altı ülke tarafından bu tarihte yayımlanan ortak beyanda (”21 Ekim Ortak Beyanı”) yer almaktadır.
  1. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin Dijital Hizmet Vergisi ve ABD’nin Dijital Hizmet Vergisine ilişkin ticari tedbirleri bakımından, Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması kapsamında geçerli olan şartların aynısının Türkiye ile ABD arasında da geçerli olacağı konusunda anlaşmışlardır. Buna göre, 21 Ekim Ortak Beyanında yer verilen Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması, Türkiye ile ABD arasındaki bu ortak beyana, atıf yoluyla dâhil edilmiştir.
  1. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, bu uzlaşı kapsamındaki taahhütler konusunda ortak bir anlayışa sahip olunması için yakın temasta kalacak ve bu konuda görüş farklılıkları olması halinde bu durumu yapıcı diyalog yoluyla çözmeye çalışacaklardır.
ABD ile Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık arasında, 1. Sütun’u uygularken mevcut Tek Taraflı Önlemlere ilişkin geçiş yaklaşımını dair uzlaşmayı açıklayan 21 Ekim Ortak Beyanına aşağıdaki linkten erişilebilir.