TABA-AmCham

Commercial Registry Certificate

  • Dünya Gümrük Örgütü (WCO), ABD’ye yapılan ölümcül 11 Eylül terör saldırılarından sonra yeni bir lojistik güvenlik sisteminin ve ticaret güvenliğine yönelik düzenlemelerin uygulanmasına öncülük etti. WCO Haziran 2005’te, Küresel Ticareti Güvenceye Almak ve Kolaylaştırmak için GÜVENLİ Standartlar Çerçevesi (SAFE Framework) kabul etti. Bu uluslararası çerçevenin temel konsepti, Yetkili Ekonomik Operatör (Authorized Economic Operator – AEO) programıdır.
  • Amcham Turkey TABA ticaretin gelişmesi kapsamındaki ilk hedefi, başta ABD olmak üzere 117 ülkede onaylı Türk firmalarına kolay ve güvenli ticaret imkânı sağlamaktır. Bu imkânı oluşturmanın alt yapısı için kendi denetim mekanizmasını oluşturan Amcham Turkey TABA, firmaları Amerikan Ticaret Odası nezdinde oluşturulan standartlar dahilinde Registre etmektedir. Registration Amcham Turkey TABA ile akredite YGM ve YMM’lerce yapılacaktır.
  • Registration tamamlandıktan sonra verilen sertifika ABD’de başta Washington DC AmCham (Amerikan Ticaret Odası) ve akabinde 50 eyalet temsilciği ile paylaşılacak olup, imalatçı-ihracatçılarımızın ABD sistemine kayıtlı olması sağlanacaktır.
  • AmCham Turkey TABA (American Chamber of Commerce/Amerikan Ticaret Odası) sistemine Registre edilen imalatçı-ihracatçılarımız, Taba Amcham tarafından verilecek Sertifika sayesinde Dünya’nın en önemli pazarına giriş imkânı için kendilerini doğru tanıtma ve pazarlama imkanı bulacaklardır.
TABA-AmCham

Commercial Registration Certificate bu bağlamdaki faydaları;

– AmCham Turkey TABA tarafından düzenlenen bu belge ile bölgesel ve ulusal ağın bir parçası olarak elde edilecek güç ve profil.
– AmCham (American Chamber of Commerce/Amerikan Ticaret Odası) tarafından tanıtım fırsatlarından yararlanma.
– Bilişim, iletişim ağı kurma ve firmanızın gelişimi için uluslararası ticaret ağının bir parçası olma.
– İş performansını ve ihracatı artırmak için tüm ağ içindeki ticaret fırsatlarının paylaşılmasına yönelik bir mekanizmanın yer alması.
– Dış Ticaret Personelinin sürekli mesleki gelişimine yardımcı olacak destek bir yapının olması.
– Uluslararası saygınlık ve güvenilirliği artırmak.
– Hizmet kalitesinin artması ile ayrıca uluslararası alanda saygınlıkları artacağından, daha kolay küresel satış süreçleri yürütebilecek, antlaşmalara taraf olabileceklerdir.

CRC Classic Letter

CRC Framework

CRC General Evaluation Form

CRC Guide

© 1987 - 2024 American Chamber of Commerce – Türkiye. All Rights Reserved.