Find Goverment Services
and Information

We are offering the following information's about us that what we actually.

Finansal Danışmanlık

Şirket kurulum aşamalarında finansal işlemlerin doğru yapılması büyük...

Devamı

Lojistik Destek

Lojistik destek ürünlerin, hizmetlerin ya da insanların herhangi bir zamanda...

Devamı

Hukuksal Danışmanlık

Dünya üzerinde bulunan her ülkenin kendine özgün hukuku bulunmaktadır.

Devamı

Eğitim

Eğitim danışmanlığı hizmetleri yurt dışında bir ülkede eğitim almak isteyen...

Devamı

Vize Danışmanlığı

Vize bir ülkeye girmek ya da çıkmak için yetkili makamlardan alınan izinlerdir.

Devamı

Yatırım Danışmanlığı

Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük, güçlü ekonomilerinden...

Devamı

Fizibilite Hazırlaması

Fizibilite danışmanlığı gerçekleştirilecek olan yatırımın teknik ve mali açılardan...

Devamı

Doğrudan Temsilcilik

Temsil işlemleri sözleşme veya hukuki işlemlerin temsil olunan kişi hesabına...

Devamı

Şirket Kurulumu

Şirket kuruluşları ticari faaliyetlerde bulunmanın fikir sürecinden...

Devamı

City goverment offers a wide range of online services

Accomplished advocate for working people and a proud product of the City, is the City’s 54th mayor. Mayor Walsh was sworn in to serve a second term on January 1, 2018. With a community of over 400 million users wouldn’t you want to make sure.

  • Know About staus of covid-19
  • File your unemployment
  • Check the status of tax return

"Egovt is your online guide to goverment information & services."

Learn More
Do you need help?

If you have any question,
Feel free to call us

Call Us Today At 1-800-500-7600 We are available to help 24 hours.

© 1987 - 2024 American Chamber of Commerce – Türkiye. All Rights Reserved.