Dünyaya Açılan Kapınız

MİSYON

  • Türk ve ABD şirketlerinin beklentileri doğrultusunda ilgili yatırım projelerini belirlemek için araştırmalar yapmak ve açık iletişim ortamı yaratmak.
  • ABD ve Türk iş çevrelerine ticari, ekonomik, mali, endüstriyel girişimler hakkında tavsiyelerde bulunmak ve uygulama için öneriler hazırlamak.
  • Yatırımcıları Türkiye’ye çekmek ve Türkiye’ye yatırım yapan ABD şirketlerinin karşılaştığı yasal ve kurumsal darboğazları giderecek çözümler bulmak için diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ve resmi makamlarla yapılan ortak girişimlere katılmak.
  • Bilgi ve görüş değiş tokuşunu kolaylaştırmaya yardım edecek sosyal konular ve içerikler hakkında toplantılar, konferanslar, fuarlar ve seminerler düzenlemek.
  • Fikri mülkiyet hakkı ve uluslararası tahkim, rekabet, muhasebe ve raporlama standartları ve aynı zamanda şirket birleşmeleri ve dağılmaları hakkında yönetmeliklerin uygulanması boyunca karşılaşılan problemleri ortadan kaldırmak için diğer yurt dışı Amerikan Ticaret Odaları (AmCham), STK’lar ve meslek kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmak.
  • ABD Ticaret Odası ve Washington D.C:’de bulunan ECACC (Amerikan Ticaret Odaları Avrupa Konseyi) ile sürekli temas halinde kalmak , uyum içerisinde çalışmak ve aynı zamanda Balkanlar ve Kafkaslar'daki AmCham üyeleriyle ortak projeler ve faaliyetler üzerinde çalışmak.