Komiteler

Cevabı aşağıda bulamazsanız, lütfen iletişim formunu kullanın veya
amcham@amcham.org adresine bir e-posta gönderin.

Komite Başkanı: Derya Erenler

Komite Amacı:

Kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gördüğümüz kadınların eşitlik ilkesi çerçevesinde, işgücüne katılımlarını artırıcı, geleneksel çalışma alanları dışında farklı sektörlerde istihdama katılım düzeylerini yükseltici, eğitim imkanlarından daha fazla yararlanmalarını sağlayıcı, her alandaki hakları konusunda bilgilendirici, sosyal güvenlik göstergelerini iyileştirici ve sağlık sorunlarını azaltmayı,  yönetime katılma imkanlarını artırmayı hedefleyen çalışmalar yürütülmektedir. 

Komite Başkanı: Niyazi Özküçük

Komite Amacı:

Komitenin amacı kırsal dönüşüm ve kırsal kalkınma hedeflerine uygun çalışmalar gerçekleştirmek. Türkiye’de ilaç, ıtır, kozmetik sanayiine ham madde ve tohum üretimi gibi alt sektör kollarında tarımsal kalkınmayı teşvik etmek. 

Komite Başkanı: Emin Canacankatan

Komite Amacı:

Komitenin amacı ilgili tüm mevzuatlara ve dernek paydaş, menfaat sahiplerinin yararına derneği hukuki anlamda korumak, önerilerde bulunmak, adli işlemlerde bulunmak, tüzüğü güncel tutmak faaliyetleri ile gerçek ve tüzel kişilerin yanında olmaktır.

Komite Başkanı: Atakan Örnal

Komite Amacı:

Taba – AmCham derneğince yürütülen CRC uygulamasının amacı Türk firmalarının Amerikan piyasasında tanınırlığını artırmak için ABD pazarında mal ve hizmet ihracat yapmayı hedefleyen firmalar için ‘’Yerindelik Tespiti’’ yaparak, 4.maddenin a fıkrasında belirtilen sertifikayı düzenlemek ve kayıt altına almak, sertifikanın tanımlanacağı sistemi oluşturmak, sisteme tanımlanacak firmalara ilişkin bilgileri belirlemek, ürün tedarik etmek isteyen firmaların sisteme erişimini sağlamaktır.

Komite Başkanı: Şaban Orçun Kalkan

Komite Amacı:

Bioteknoloji konusunda yatırım yapan veya yapmayı düşünen yatırımcılar için yönlendirme yapmayı amaçlayan, ülkemizin moleküler biyoloji ve teknolojileri konusunda ileriye taşımayı hedefleyen ve bu amaçla çalışmalarını sürdüren Taba-AmCham’e bağlı komitedir.

Komite Başkanı: Cenk Kopuz

Komite Amacı:

Dünyanın en büyük sanayilerinden birisi olan Gıda Sanayi konusunda çalışmalar yapan komitemiz, ülkemizde toplanan sebze, meyve ve tahıllar, çeşitli kaynaklardan sağlanan etler, süt, yumurta gibi gıda maddeleri ile ilgili yapılan ticaret, yatırım ve alt dallarında bulunan sektörler konusunda ülkemizin değerini geliştirmek, yatırımları ve yatırımcıları hazırlamak amacı ile çalışmalar yürütmektedir.

Komite Başkanı: Necdet Emre Aygün

Komite Amacı:

Derneğimizin etkinliklerini, oluşumlarını ve eylemlerini tüm yatırımcılara ve yatırım yapma amacında olanlara iletmekle görevli olan Medya İletişim Komitemiz, kurum ve kuruluşlarla en kuvvetli bağı sağlama amacındadır.

Komite Başkanı: Abdüssamet Bahadır

Komite Amacı:

Yatırımlarını gayrimenkul olarak değerlendirmek isteyen yatırımcılara getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere ve gayrimenkul projeleri ile ilgili portföy oluşturarak destek olan Gayrimenkul Yatırım komitesi, uluslararası alanda yatırımcıların kuracakları veya var olan yatırımlarının gayrimenkulünü değerlendirme çalışmaları yapmaktadır.

Komite Başkanı: Murat Doğan

Komite Amacı:

Uluslararası çalışmalarda nakliye, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama gibi işlemlere destek olan Yurtdışı Lojistik Komitemiz ithalat veya ihracat yapan firmalara en uygun lojistik hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

Komite Başkanı: Ali Onaran

Komite Amacı:

Turizm sektörü, gerek istihdam potansiyeli gerekse ödemeler dengesine katkısı bakımından ülkemizin ekonomik gelişiminde büyük öneme sahip sektörler arasında yer almaktadır. Turizm Sektör Komitesi, sektörün sorunlarını yakından takip etmekte, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere kamu kurumları ile istişareler yürütmekte ve diğer paydaşlarla işbirliği içerisinde sektörün sorunlarının çözümüne yönelik çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Komite Başkanı: Hakan Avdan

Komite Başkanı: Ulaş Kayacan

Komite Başkanı: Süleyman Alıcı

Komite Başkanı: Alaattin Saz

Komite Başkanı: Abdullah Yiğit

Mecidiyeköy yolu cad. Kuştepe Mah. No:12 Trump Towers Residence Kat:4 D:403  Şişli-İSTANBUL

Mesai Saatleri:

Hafta içi – 9:00 – 18:00

AmCham

© 1987 - 2023 American Chamber of Commerce – Türkiye. All Rights Reserved.