Haberler sayfasına dön

Son Haberler

ABD’NİN RUSYA YAPTIRIMLARI

1 Aralık 2022 Perşembe

Türk Amerikan İş Adamları Derneği'nin (TABA-AmCham) düzenlemiş olduğu "ABD'nin Rusya Yaptırımları" panelinde;

Dünyada değişim hızlandı başlığıyla Dr. Bahadır Kaleağası'nın moderatörlüğünde Amerika'nın Rusya'ya karşı uygulamış olduğu ambargoları konunun dünyada önde gelen uzmanları tarafından dinledik .

Panelistler

-Michael Messier

Former DEA Special Agent/ Private Consultant & Senior

Advisor Financial Crimes and Compliance

**

-Matthew Bryza

Former US Ambassador to Azerbaijan

**

-Jim Conway

Founding Partner Straife

Former Diplomat and FBI

Special Agent

**

Dr. Bahadır Kaleağası (Moderatör)

Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı

Konferansta şu konularda uzmanlar iş dünyası temsilcileri ile bilgi paylaştı:

-Günümüzde şirket yönetiminde günlük iş akışı ile jeopolitik analizin bütünselliği sağlanmak zorunda

- Rusya'ya yaptırımları konusun da vurguladığı gibi, ülkeler arası ilişkilerin şartları ile iş dünyasının gerçekleri çelişebiliyor.

-Diğer taraftan Batı dünyamızın temel standartları, ilkeleri ve güvenliğini sağlayamadan ticaret, enerji, finans, iklim değişikliği, dijital dönüşüm ve sosyal ilerleme gibi her alanda sonuçta ülkelerimiz, toplumlarımız ve dolayısıyla iş dünyamız zarar görür.

. Bu çerçevede işinsanlarımızın stratejik düşünmesi, şirketlerde kurumsal yönetişimin güçlenmesi, iş planlarında mevzuat uyumu, finansal saydamlık, yasal hesapverebilirlik gibi temel unsurların pekişmesi elzemdir.

- Tüm şirketler risk analizi ve yönetimi konusunda doğru danışmanlık desteği ile, bilgiyi kâr kaynağı ve eyleme dönüştürerek rekabet güçlerini yükseltebilirler.

- ABD'ye yatırım yapacak veya ticaret geliştirecek şirketlerin mevcut bankacılık, yatırım, ürün ve hizmet standartlarına çok dikkat etmeleri, Rusya, İran gibi ülkelerle olası ilişkilerini saklamadan gerekli resmi danışmaları yapmaları ve tedbirleri önceden almaları faydalı olur. Ayrıca mevzuat uyumu, ilişki yönetimi ve ABD koşullarında, ABDli bir şirket olarak kimlik ve hareket geliştirmeleri son derece mümkündür.

US SANCTIONS ON RUSSIA

In the panel "US Sanctions on Russia" held by the Turkish American Business Association American Chamber of Commerce in Turkey (TABA-AmCham);

We listened to the embargoes imposed by the United States against Russia from the world's leading experts on the subject under the title of change has accelerated in the world by the moderation of Dr. Bahadır Kaleağası.

Panelists:

-Michael Messier

Former DEA Special Agent/ Private Consultant & Senior

Advisor Financial Crimes and Compliance

**

-Matthew Bryza

Former US Ambassador to Azerbaijan

**

-Jim Conway

Founding Partner

Former Diplomat and FBI

Special Agent

**

Dr. Bahadır Kaleağası (Moderator)

President of the Paris Bosphorus Institute

Experts shared information with business experts at the conference on the following subjects:

-Today, company management must ensure the integrity of the daily work flow and geopolitical analysis.

-The conditions of relations between countries and the realities of the corporate world can conflict, as it is emphasized by the Sanctions against Russia subject.

-However, without providing Western world's basic standards, principles, and security, our countries, societies, and therefore our business world will suffer in all sectors including trade, energy, finance, climate change, digital transformation, and social progress.

-In this framework, it is critical for our businesspeople to think strategically, to strengthen corporate governance in companies, and to reinforce basic elements such as compliance with legislation in business plans, financial transparency, and legal accountability.

-With the right risk analysis and management consultancy support, any company can increase its competitive strength by turning knowledge into a profit source and action.

-It would be beneficial for businesses that plan to invest or expand trade in the USA to pay close attention to current banking, investment, product, and service standards, to make necessary official consultations, and to take precautions in advance, without hiding their possible future relations with countries such as Russia and Iran.

-Additionally, it is very possible for them to build identity and act as an American corporation in regulatory compliance, relationship management, and in US conditions.