Tüzük

 • Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi
 • Madde 2: Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı
 • Madde 3: Derneğin Organları
 • Madde 4: Dernek Kurucuları
 • Madde 5: Dernek Üyeliği ve Sair İlişkili Durumlar
 • Madde 6/A: Üyelikten Çıkarılma
 • Madde 6/B: Üyelikten Çıkma
 • Madde 7: Genel Kurulun Toplanması
 • Madde 8: Toplanma Zamanı
 • Madde 9: Toplantı Yeter Sayısı
 • Madde 10: Toplantının Yapılış Usulü
 • Madde 11: Toplantıda Görüşülecek Konular
 • Madde 12: Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri
 • Madde 13: Genel Kurul’da Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
 • Madde 14: Merkez Dernek Yönetim Kurulu
 • Madde 15: Yönetim Kurulunun Yedek Üyelere Tamamlanması
 • Madde 16/A: Denetleme Kurulu
 • Madde 16/B: İç Denetim Şekilleri
 • Madde 17: Disiplin Kurulu, Yüksek İcra Kurulu ve Danışma Kurulu
 • Madde 18: Üyelik Aidatı
 • Madde 19: Defter ve Kayıtlar
 • Madde 20: Dernek Gelir ve Giderleri
 • Madde 21: Tüzük Değişikliği
 • Madde 22: Fesih Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli
 • Madde 23: Şubelerin Kurulması, Organları, Yetki ve Sorumlulukları
 • Madde 24: Etik İlkeleri
TÜZÜK

T +90 (212) 284 1010
M +90 (530) 762 9988
F +90 (212) 284 1920
Sütlüce Mah. İmrahor Cad.
No:36 Kat:3 
34445 Beyoğlu – Istanbul